Sintetički antiholinergici u kombinaciji sa psiholepticima | Spazmolitici u kombinaciji sa psiholepticima | Lekovi za funkcionalne gastrointestinalne poremećaje