Syntetyczne leki przeciwcholinergiczne w połączeniu z psycholeptykami | Leki rozkurczowe w połączeniu z psycholeptykami | Leki stosowane w czynnościowych zaburzeniach przewodu pokarmowego