Alkaloidi beladone polusintetički kvaterna amonijum jedinjenja | Beladona i derivati monokomponentni | Lekovi za funkcionalne gastrointestinalne poremećaje