Alkaloidi beladone tercijarni amini | Beladona i derivati monokomponentni | Lekovi za funkcionalne gastrointestinalne poremećaje