Antispasmodice sintetice amide cu amine terţiare | Medicamente pentru tulburări funcţionale intestinale | Medicamente pentru tulburări funcţionale gastrointestinale