Syntetiska antikolinergika kvartära ammoniumföreningar | Medel vid funktionella tarmkanal störningar | Medel vid funktionella gastrointestinala störningar