Syntetiska antikolinergika med tertiär aminogrupp | Medel vid funktionella tarmkanal störningar | Medel vid funktionella gastrointestinala störningar