Sintetički antiholinergici estri sa tercijarnom amino grupom | Lekovi za funkcionalne poremćaje creva | Lekovi za funkcionalne gastrointestinalne poremećaje