Syntetyczne leki przeciwcholinergiczne estry z grupą aminową trzeciorzędową | Leki stosowane w czynnościowych zaburzeniach jelit | Leki stosowane w czynnościowych zaburzeniach przewodu pokarmowego