Prostaglandiner | Medel vid peptiska sår och gastroesofageal refluxsjukdom (gerd) | Medel vid hyperaciditet