Kombinationer av aluminium- kalcium- och magnesiumföreningar | Antacida | Medel vid hyperaciditet