Magnesiumföreningar | Antacida | Medel vid hyperaciditet