Praeparata stomatologica herbalia | Stomatologica | Praeparata stomatologica