Artykuły higieniczne (zgodnie z dodatkowym postanowieniem dekretu królewskiego) | Pielęgnacja ciała