Proteinpreparat | Näringspreparatmedlare av aktiva farmaceutiska ingredienser och kemiska prekursorer