Adrenergici inhalacioni | Lekovi za opstruktivnu bolest pluća