Medel mot yrsel | Övriga medel med verkan på nervsystemet