Makrolider linkosamider och streptograminer | Antibakteriella medel för systemiskt bruk