Macrolide lincozamide şi streptogramine | Antibacteriene de uz sistemic