Paratyreoideahormoner och analoger | Medel som reglerar kalciumomsättningen