Jodterapi | Tyreoideahormoner och antityreoida substanser