Androgener och kvinnliga könshormoner kombinationer | Könshormoner och medel som verkar på genitalsystemet