Połączenia androgenów z żeńskimi hormonami płciowymi | Hormony płciowe i modulatory układu płciowego