Angiotensine-ii-antagonisten | Middelen aangrijpend op het renine-angiotensinesysteem