Combinaţii de antihipertensive în atc-gr. c02 | Antihipertensivemediator al ingredientelor farmaceutice active și al precursorilor chimici