Elektrolyter med kolhydrater | Antidiarroika och medel vid intestinala infektioner och inflammationer