Kombinationer av koleretika och lipotropika | Gallsyror och koleretikamedlare av aktiva farmaceutiska ingredienser och kemiska prekursorer