Könshormoner och medel som verkar på genitalsystemet | Urin- och könsorgan samt könshormoner