Stimulansi za apetit | Alimentarni trakt i metabolizamposrednik aktivnih farmaceutskih sastojaka i hemijskih prekursora