Lekovi koji se koriste u dijabetesu | Alimentarni trakt i metabolizam