بیمار
  
 
 
 MEDICINE BROKER SHIPPING DETAILS DISCLAIMER TERMS & CONDITIONS CONTACT DRUG AGENCIES
A
A
A
 
 متفورمین( داروهای مورد استفاده در دیابت » داروهای پایین آورنده قند خون، انسولین )
 متفورمین وسولفو آمید ( داروهای مورد استفاده در دیابت » داروهای پایین آورنده قند خون، انسولین )
 متفورمین وروزیگلیتازون( داروهای مورد استفاده در دیابت » داروهای پایین آورنده قند خون، انسولین )
 متفورمین وپیگلیتازون( داروهای مورد استفاده در دیابت » داروهای پایین آورنده قند خون، انسولین )
 متفورمین وسیتاگلپتین( داروهای مورد استفاده در دیابت » داروهای پایین آورنده قند خون، انسولین )
 متفورمین وویلداگلیپتین ( داروهای مورد استفاده در دیابت » داروهای پایین آورنده قند خون، انسولین )
 متفورمین وساکسا گلیپتین( داروهای مورد استفاده در دیابت » داروهای پایین آورنده قند خون، انسولین )
 متفورمین ولیناگلیپتین( داروهای مورد استفاده در دیابت » داروهای پایین آورنده قند خون، انسولین )
 Metformin and glibenclamide( داروهای پایین آورنده قند خون، انسولین » ترکیبی از قند خون خوراکی داروهای پایین آورنده )
 Metformin and alogliptin( داروهای مورد استفاده در دیابت » داروهای پایین آورنده قند خون، انسولین )
 Metformin and repaglinide( داروهای مورد استفاده در دیابت » داروهای پایین آورنده قند خون، انسولین )
 Metformin and dapagliflozin( داروهای مورد استفاده در دیابت » داروهای پایین آورنده قند خون، انسولین )
 Metformin and canagliflozin( داروهای مورد استفاده در دیابت » داروهای پایین آورنده قند خون، انسولین )
 Metformin and acarbose( داروهای مورد استفاده در دیابت » داروهای پایین آورنده قند خون، انسولین )

 متفورمین

 داروهای پایین آورنده قند خون، انسولین » بیگواندیز
 
390.000
mg
30
قرص (روکش نازک)
€ 16.92 خرید Metformin Aurobindo 500mg 30 Filmtbl.
Aurobindo Pharma GmbH
مشاوره پزشکی تلفنی / الکترونیکی تجویز  
 
390.000
mg
30
قرص (روکش نازک)
€ 16.99 خرید Metformin 500 - 1 A Pharma 30 Filmtbl.
1 A Pharma GmbH
مشاوره پزشکی تلفنی / الکترونیکی تجویز  
 
390.000
mg
30
قرص (روکش نازک)
€ 16.99 خرید Metformin Atid 500mg 30 Filmtbl.
DEXCEL Pharma GmbH
مشاوره پزشکی تلفنی / الکترونیکی تجویز  
 
390.000
mg
30
قرص (روکش نازک)
€ 16.99 خرید Metformin 500 Heumann Heunet 30 Filmtbl.
Heunet Pharma GmbH
مشاوره پزشکی تلفنی / الکترونیکی تجویز  
 
390.000
mg
30
قرص (روکش نازک)
€ 17.05 خرید Metformin AL 500 30 Filmtbl.
ALIUD PHARMA GmbH
مشاوره پزشکی تلفنی / الکترونیکی تجویز  
 
390.000
mg
30
قرص
€ 17.05 خرید Metformin STADA 500mg 30 Filmtbl.
STADApharm GmbH
مشاوره پزشکی تلفنی / الکترونیکی تجویز  
 
390.000
mg
30
قرص (روکش نازک)
€ 17.10 خرید Metformin Bluefish 500mg 30 Filmtbl.
Bluefish Pharma GmbH
مشاوره پزشکی تلفنی / الکترونیکی تجویز  
 
390.000
mg
30
قرص (روکش نازک)
€ 17.15 خرید Metformin HEXAL 500mg 30 Filmtbl.
HEXAL AG
مشاوره پزشکی تلفنی / الکترونیکی تجویز  
 
390.000
mg
30
قرص (روکش نازک)
€ 17.18 خرید Metformin-CT 500mg 30 Filmtbl.
CT Arzneimittel GmbH
مشاوره پزشکی تلفنی / الکترونیکی تجویز  
 
390.000
mg
30
قرص (روکش نازک)
€ 17.24 خرید Metformin-ratiopharm 500mg 30 Filmtbl.
ratiopharm GmbH
مشاوره پزشکی تلفنی / الکترونیکی تجویز  
 
390.000
mg
30
قرص (روکش نازک)
€ 17.24 خرید Metformin Lich 500mg 30 Filmtbl.
Winthrop Arzneimittel GmbH
مشاوره پزشکی تلفنی / الکترونیکی تجویز  
 
390.000
mg
30
قرص (روکش نازک)
€ 17.24 خرید METFORMIN 500mg BASICS 30 Filmtbl.
Basics GmbH
مشاوره پزشکی تلفنی / الکترونیکی تجویز  
 
390.000
mg
30
قرص (روکش نازک)
€ 17.24 خرید Metformin Axcount 500mg 30 Filmtbl.
axcount Generika AG
مشاوره پزشکی تلفنی / الکترونیکی تجویز  
 
390.000
mg
30
قرص (روکش نازک)
€ 17.27 خرید Metformin 500 Heumann 30 Filmtbl.
Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG
مشاوره پزشکی تلفنی / الکترونیکی تجویز  
 
390.000
mg
30
قرص (روکش نازک)
€ 17.27 خرید espa-formin 500mg 30 Filmtbl.
esparma GmbH
مشاوره پزشکی تلفنی / الکترونیکی تجویز  
 
390.000
mg
30
قرص (روکش نازک)
€ 17.27 خرید Metformin Sandoz 500mg 30 Filmtbl.
Sandoz Pharmaceuticals
مشاوره پزشکی تلفنی / الکترونیکی تجویز  
 
390.000
mg
30
قرص (روکش نازک)
€ 17.27 خرید METFORMIN-PUREN 500mg 30 Filmtbl.
Actavis Deutschland GmbH & Co. KG
مشاوره پزشکی تلفنی / الکترونیکی تجویز  
 
390.000
mg
30
قرص (روکش نازک)
€ 17.27 خرید Metformin Aristo N 500mg 30 Filmtbl.
Aristo Pharma GmbH
مشاوره پزشکی تلفنی / الکترونیکی تجویز  
 
390.000
mg
30
قرص (روکش نازک)
€ 17.27 خرید Metformin dura 500mg 30 Filmtbl.
Mylan dura GmbH
مشاوره پزشکی تلفنی / الکترونیکی تجویز  
 
390.000
mg
30
قرص (روکش نازک)
€ 18.10 خرید Siofor 500 30 Filmtbl.
Berlin-Chemie AG
مشاوره پزشکی تلفنی / الکترونیکی تجویز  
 
390.000
mg
30
قرص (روکش نازک)
€ 20.00 خرید Metnit 500mg 30 Filmtbl.
IIP Institut für industrielle Pharmazie Forschungs- und Entwicklungsges. mbH
مشاوره پزشکی تلفنی / الکترونیکی تجویز  
 
390.000
mg
30
قرص (روکش نازک)
€ 20.00 خرید Metsop 500mg 30 Filmtbl.
IIP Institut für industrielle Pharmazie Forschungs- und Entwicklungsges. mbH
مشاوره پزشکی تلفنی / الکترونیکی تجویز  
 
390.000
mg
118
قرص (روکش نازک)
€ 20.85 خرید Diabesin 500mg 118 Filmtbl.
TAD Pharma GmbH
مشاوره پزشکی تلفنی / الکترونیکی تجویز  
 
390.000
mg
120
قرص (روکش نازک)
€ 19.04 خرید Metformin Lich 500mg 120 Filmtbl.
Winthrop Arzneimittel GmbH
مشاوره پزشکی تلفنی / الکترونیکی تجویز  
 
390.000
mg
120
قرص (روکش نازک)
€ 19.04 خرید Metformin Bluefish 500mg 120 Filmtbl.
Bluefish Pharma GmbH
مشاوره پزشکی تلفنی / الکترونیکی تجویز  
 
390.000
mg
120
قرص (روکش نازک)
€ 19.07 خرید Metformin 500 - 1 A Pharma 120 Filmtbl.
1 A Pharma GmbH
مشاوره پزشکی تلفنی / الکترونیکی تجویز  
 
390.000
mg
120
قرص (روکش نازک)
€ 19.07 خرید Metformin AbZ 500mg 120 Filmtbl.
AbZ-Pharma GmbH
مشاوره پزشکی تلفنی / الکترونیکی تجویز  
 
390.000
mg
120
قرص (روکش نازک)
€ 19.07 خرید Metformin 500 Heumann Heunet 120 Filmtbl.
Heunet Pharma GmbH
مشاوره پزشکی تلفنی / الکترونیکی تجویز  
 
390.000
mg
120
قرص (روکش نازک)
€ 19.07 خرید Metformin Aurobindo 500mg 120 Filmtbl.
Aurobindo Pharma GmbH
مشاوره پزشکی تلفنی / الکترونیکی تجویز  
 
390.000
mg
120
قرص (روکش نازک)
€ 19.53 خرید Metformin Atid 500mg 120 Filmtbl.
DEXCEL Pharma GmbH
مشاوره پزشکی تلفنی / الکترونیکی تجویز  
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [»]


يشتري ميتفورمين
(العربية)
|购买 二甲双胍
(中文)
|Koupit Metformin
(Česky)
|Kopen Metformine
(Nederlands)
|Buy Metformin
(English)
|Ostaa Metformiini
(Suomi)
|Acheter Metformine
(Français)
|
Kaufen Metformin
(Deutsch)
|Megvesz Metformin
(Magyar)
|Membeli Metformin
(Bahasa Indonesia)
|Comprare Metformina
(Italiano)
|買う メトホルミン
(日本語)
|주문 메트포르민
(한국어)
|Emptum Metforminum
(Latina)
|
Comprar Metformin
(Português)
|Kupować Metformina
(Polski)
|Купить Метформин
(Русский)
|Cumpăra Metformină
(Română)
|Comprar Metformina
(Español)
|Köp Metformin
(Svenska)
|Kupiti Metformin
(Srpski - Српски)
|
Satın almak Metformin
(Türkçe)
|