Leki wpływające na receptory adrenergiczne i dopaminergiczne | Preparaty pobudzające układ sercowo-naczyniowy (bez glikozydów nasercowych) | Leki stosowane w chorobach serca